Regulamin

1. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu/usługi oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń personelu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać zasad niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia a personel może odmówić Klientowi wykonanie usługi lub wyproszenie z Salonu bez podawania przyczyny/powodu.

2. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem konsultację w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta,przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu lub koloryzacji oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegach. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni od poprzedniej wizyty, klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

3. Personel Salonu En Vogue nie odpowiada za działania i zachowanie Klienta, który wykonuje niewłaściwe czynności na podstawie informacji zebranych w internecie np. płukanie włosów octem lub roztworem z sodą oczyszczoną itp. Również w przypadku porad od osób trzecich, które nie posiadają wiedzy na temat produktów L’Oreal i Kerastase ,a praktykują tzw. domowe sposoby teoretycznie ulepszające.

 

4. Reklamacje – Priorytetem w naszym salonie jest bardzo wysoka jakość obsługi Klienta. Staramy się jak najlepiej spełniać Państwa oczekiwania w zakresie świadczonych usług. Reklamacje mogą zostać zgłoszone w trybie 24h od chwili wykonania usługi i tylko osobiście w naszym salonie. reklamacje mogą dotyczyć tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy fryzjer wykona niewłaściwe strzyżenie lub w przypadku koloryzacji, jeżeli kolor wyjdzie o 3 tony w odcieniu inaczej, niż w palecie kolorów. Wówczas klientowi przysługuje prawo do wykonania poprawki. Reklamacje, które nie zostaną uwzględnione po wykonaniu usługi to: brak pielęgnacji włosów wg zaleceń fryzjera, stosowanie niewłaściwych kosmetyków,niewłaściwe lub nadmierne używanie narzędzi termicznych – prostownica,
lokówka itp., mycie lub nawilżenie włosów w słonej wodzie morskiej, narażenie włosów na silne/nadmierne promieniowanie UV.

 

5. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu, w tym w szczególności niepoinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług Salonu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za ewentualne powikłania po przeprowadzonym zabiegu. Salon i personel nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu
w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

 

6. Ceny wskazane w cenniku i na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, w szczególności w zależności od ilości zużytego materiału.

 

7. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem lub w trakcie.

 

8. Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.

 

9. Rezerwacji usług można dokonać pod numerami telefonów: 322538067, 782750762, przez e-mail: salon@envogue.pl/salon@enbarbe.pl oraz przez aplikację booksy. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu. Należy jak najszybciej poinformować personel Salonu.

 

10. Klient powinien każdorazowo poinformować Salon (telefonicznie lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź zabiegu, najpóźniej 12 godzin przed planowaną wizytą. W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo zapisać Klienta na czarną listę lub skreślić Klienta z listy Salonu.W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo zapisać Klienta na czarną listę lub skreślić Klienta z listy Salonu.

 

11. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania zabiegu bądź zmianie terminu zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu zabiegu wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach bonu, bon ulega przedłużeniu o okres równy w/w opóźnieniu.

 

12. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 

13. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.

 

14. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru. Nie odpowiadamy za rzeczy skradzione na terenie Salonu przez obce osoby.

 

15.Udostępnienie danych osobowych, numerów telefonów przez klientów przy rejestracji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon fryzjerski En Vogue zgodne z obowiązującym prawem. Powyższe dane służyć mogą tylko i wyłącznie do obsługi klienta i kontaktowania się w celu obsługi rezerwacji i układania terminarza.

 

16. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin ważny do odwołania przez Właściciela.